HOME PAGE

O NAMA           

KUR'AN

ISLAM

KNJIGE

GALERIJA

ZA SESTRE

NAUKA

ZANIMLJIVOSTI

DOWNLOAD            

Web Linkovi

                      

Pretraga:

  

Namaz

Kako klanjati

 

          Namaz je posebna vrsta ibadeta koji pocinje tekbirom, a završava se selamom. Rijec salah jezicki oznacava dovu. Namaz je stub vjere i prvi ibadet kojim je Allah obavezao svoje robove. U pocetku je bilo propisano po dva rekata, da bi tokom Mi'radža Uzvišeni Allah u direktnom obracanju svom Poslaniku s.a.v.s. propisao pet namaza. Svi muslimani su jednoglasni da onaj ko ostavlja namaz zanijekavši obaveznost postaje nevjernik. Medutim, ko priznaje njegovu obaveznost, ali ga izostavlja zbog zauzetosti ili lijenosti, prema mišljenu vecine ucenjaka ne prestaje biti vjernik, ali postaje veliki griješnik i dužan je da se pokaje. Neki ashabi, kao i dio kasnijih ucenjaka, smatraju da prestaje biti musliman onaj ko namjerno izostavi namaz tako da prode cjelokupno namasko vrijeme. Namaz kojim nas je Uzvišeni Allah zadužio sastoji se od pet namaza u toku dana i noci i to u tacno odredeno vrijeme. Uzvišeni Allah kaže: 

“Vjernicima je propisano da u odredeno vrijeme namaz obavljaju.”

(En-Nisa 103.)
 

UVJETI ZA VALJANOST NAMAZA


     Uvjeti za valjanost namaza, bez kojih bi namaz bio neispravan, su slijedeci: 

1. Svijest da je nastupilo namasko vrijeme, makar se radilo i o pretežnom mišljenju ili izvješcu pouzdane osobe.

 2. Uzeti abdest, a ako je potrebno i okupati se. 

3. Cistoca tijela, odjece i mjesta na kome ce se klanjati, mora biti zadovoljeno. Ko nije u mogucnosti nikako odstraniti necistocu, klanjace u necistoj odjeci i nece obnavljati taj namaz.

 4. Propisno odijevanje za obavljanje namaza: za muškarca obavezno pokrivanje tijela od pupka do koljena, za ženu pokrivanje cijelog tijela osim lica i ruku do šaka (ovdje se misli na stidna mjesta u namazu koja su razlicita od stidnih mjesta uopce i kod muškaraca i kod žena.  Stidno mjesto kod muškaraca je dio od pupka do koljena uopce, a u namazu treba pokriti i ramena koja spadaju u stidna mjesta u namazu.) Odjeca ne smije biti prozirna u toj mjeri da otkriva da li je boja kože bijela ili crvena. Dozvoljeno je klanjati u jednoj haljinki, ali je bolje da na tijelu budu dvije odjece, ili više njih i da to bude najbolja odjeca koja se ima. Mekruh je klanjati samo sa donjom odjecom, bez ogrtaca, ili klanjati u tijesnoj odjeci koja ocrtava sramotna mjesta. Ne smeta da covjek klanja gologlav. Nema ni jednog dokaza da je vrijednije pokriti glavu u namazu, izuzev onog što se razumije iz rijeci Uzvišenog Allaha: 

“Lijepo se obucite kad hocete da namaz obavite”. A'raf 31 

5. Okrenuti se prema Kibli. Onaj ko vidi Kabu dužan je da se prema njoj okrene, a onaj ko nije u mogucnosti da je vidi dužan je da se okrene u njenom pravcu. Jedino je dozvoljeno da putnik, u toku nafile namaza, bude okrenut u pravcu prema kojem ide njegova jahalica. Onaj koji je u strahu, ili je na neki drugi nacin prisiljen, bolestan, ili tome slicno, pa se ne može okrenuti prema Kibli, može se okrenuti i mimo Kible.

 

Propisanost i vrijednost namaza

     Namaz je stroga duznost (farz) svakog vjernika. Allah s.w.t ga je kao takvog propisao u mnogim ajetima. Tako Uzviseni kaze:

"i obavljajte namaz jer je vjernicima propisano da u odredjeno vrijeme namaz obavljaju"(En_Nisa 103),


"Redovno namaz obavljajte ..."(El_Baqara 238). 

     Takodjer namaz je propisan hadisima Allahovog Poslanika a.s. kao:

"Najvaznija stvar je Islam,njegov stub je namaz,a njegov vrhunac borba na Allahovom putu"(Muslim.)

Upitan je Poslanik a.s. koje je dijelo najbolje?Pa je odgovorio:"Na vrijeme obavljen namaz"(Muslim).

     Ima jos puno ajeta i hadisa koji govore o propisanosti i vrijednosti namaza.
Namaz je stub vjere i prvo za sta ce covek biti pitan na Sudnjem danu od svojih dijela, pa ako mu namaz bude primljen uspio je, a ako mu bude odbijen ili ga ne bude imao propao je. Zato je duznost svakog vjernika i vjernice poznavanje šartova namaza, njegove ruknove (dijelove) i vadzibe.

Šartovi namaza

     Šartovi su uslovi koje treba ispuniti da bi neko bio obavezan obavljati namaz i da bi mu namazu bio primljen.
1.Da je musliman.
2.Da je razuman
3.Da je punoljetan.
4.Da je cist od vidljive i nevidljive necistoce
5.Da pokrije stidne dijelove tijela
6.Da nastupi namasko vrijeme
7.Okretanje prema kibli.

Ruknovi (djelovi) namaza
tj. koji su to djelovi od kojih je namaz sastavljen

 

     Ako bi covjek izostavio neki od ovih djelova namaz mu ne bi bio primljen.
1.Kijam-stajanje (za onoga ko je u stanju da stoji).
2.Nijet-donjeti odluku za odredjeni namaz
3.Pocetni tekbir (izgovor rjeci Allahu ekber)
4.Ucenje fatihe u svim namazima osim onih u kojima imam uci naglas.
5.Ruku'-pregibanje
6.Povratak sa rukua
7.Sedzda sa sedam djelova
8.Sjedenje izmedju dvije sedzde
9.Poslednje sjedenje
10.Donjeti salavat na Resula a.s na poslednjem sjedenju nakon tešehuda
11.Predati selam
12.Smirenost u svim dijelovima namaza
13.Redosled u obavljanju dijelova namaza.

Vadžibi namaza

     To su djelovi namaza koje covjek ako preskoci mora uciniti sehvi sedzdu.

1.Donošenje svih tekbira osim pocetnog
2.Rijeci SUBHANE RABBIJE-L-AZIM (Neka je hvaljeno ime Gospodara moga
Velicanstvenog!) na ruku'
3.Rijeci SEMI'ALLAHU LIMEN HAMIDEH (Allah cuje onog ko Mu zahvaljuje)
pri povratku sa rukua'
4.Rijeci RABBENA LEKEL HAMD (Gospodaru naš,Tebi pripada sva hvala) na
stajanju izmedju rukua' i sedžde
5.Rijeci SUBHANE RABBIJE-L-EA'LA (Neka je hvaljeno ime Gospodara mog
Svevišnjeg) na sedždi.
6.Prvo sjedenje

Suneti namaza

1.Na pocetku prouciti:SUBHANEKE ALLAHUMME....
2.Na prvom rekatu prouciti euzubilu,a na svakom bismilu.
3.Posle proucene fatihe izgovoriti AMIN.
4.Okrenuti dlanove prema kibli i dici ih u visini ramena ili ušiju (prilikom pocetnog tekbira), tekbir za ruku', tekbir sa ruku'a, i kod ustajanja sa prvog sjedenja.
5.Na sabahu uciti što dužu suru ili odlomak iz Kur'ana, kracu na ikidiji i akšamu,
a srednju na podne i jaciju.
6.Na prvom sjedenju u namazu sjediti na ispruženom stopalu lijeve noge, pri cemu se stopalo desne diže uspravno (tz.IFTIRAŠ), a na poslednjem sjedenju cetvoro rekatnih namaza se udubljeno stopalo lijeve noge podbaci ispod desne,a stopalo desne drži uspravno.
7.Dlanovi se drže na koljenima (kažiprst desne ruke se drži uspravno i gleda se u njega)
8.Na sedzdi uciti sto više dova (na nafila namazima)
9.Na ostalim djelovima namaza uciti dove koje je ucio Poslanik a.s.
10.Predati selam na desnu pa zatim na lijevu stranu

 

 

EZAN


     Ezan spada u potvrdene sunete. To je oglašavanje pocetka namaskog vremena posebnim rijecima. Njime se poziva na namaz i u džemat i on predstavlja jedno od obilježja Islama. Sunet ga je prouciti, makar covjek i sam klanjao, pa cak i za prošle namaze. Ezan je propisan prve godine po hidžri. Povod njegovog propisivanja bilo je okupljanje muslimana na zajednicki namaz. Oni su bili u nedoumici kad treba da dodju s obzirom da ih niko nije pozivao. Jednog dana o tome je zapoceo razgovor, pa su neki rekli: “Uzmite zvono poput kršcana ”, dok su drugi rekli: “Uzmite trubu poput Jevreja”, Omer r.a. je predložio da neko poziva na namaz i njegovo mišljenje je odobreno, pa je Muhammed s.a.v.s. naredio Abdullahu ibn Zejdu da poziva na namaz (ucenje ezana). (Hadis o propisivanju ezana prenose Buharija i Ahmed, a u predaji ovog hadisa koju je zabilježio Tirmizi od Abdullaha ibn Zejda se kaže da je on rekao: "Bilalu pouci ezanu, jer je njegov glas prodorniji." Rijeci ezana i ikameta, u obliku u kom se i danas uce, uzete su iz sna kojeg su sanjali Abdullah ibn Zejd r.a. i Omer ibn Hattab r.a. Ezan ima petnaest recenica: cetiri puta prvi tekbir, ostale recenice po dva puta, te “la illahe illalah” jedan put. Prema tome ezan glasi ovako: Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber, Ešhedu en la ilahe illalah ešhedu en la ilahe illalah, Ešhedu enne Muhammeden resulullah Ešhedu enne Muhammeden resulullah, Hajje ales-salah Hajje ales-salah, Hajje alel-felah Hajje alel-felah Allahu ekber Allahu ekber La illahe illallah.

IKAMET


     Ikamet ima jedanaest recenica: po dva puta prvi i poslednji tekbir i recenica “Kad kametis-salah”, a ostale recenice po jedan put. U tom obliku ikamet glasi: Allahu ekber Allahu ekber, Ešhedu en la ilahe illalah, Ešhedu enne Muhammeden resulullah, Hajje ales-salah, Hajje alel-felah, Kad kametis-salah, Kad kametis-salah, Allahu ekber Allahu ekber La illahe illallah. Sunnet je da mujezin rijeci šehadeta dva puta izgovori u sebi prije nego što ih izgovori na glas. Prilikom sabahskog ezana propisano je da se poslije rijeci “hajje ale-l-felah” dva puta izgovori “es-salatu hajrun minen- nevm”. Mustehab je onom ko cuje ezan da ponavlja ono što govori mujezin, osim poslije rijeci “hajje ale-s-salah” i “hajje ale-l-felah”, kada treba reci “la havle ve la kuvvete illa billah”. Isto to treba ciniti i prilikom slušanja ikameta, osim poslije rijeci “kad kametis-salatu”, kada treba reci “ekamehelahu ve edameha” (Hadis je daif, slab). Nakon ezana sunnet je prouciti slijedecu dovu: “Allahumme rabbe hazihid-da’vetit-tammeti ves-salatil kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel-fadilete veb-ashu mekamen mahmudenillezi veadtehu inneke la tuhlifu-l-miad”. Sunet je da onaj koji uci ezan i ikamet bude pod abdestom, zatim ih uci stojeci, okrenuvši se prema Kibli, s tim što ce, pri izgovaranju rijeci “hajje ales-salah”, okrenuti se glavom i grudima na desnu stranu, a pri izgovaranju rijeci “hajje alel-felah” na lijevu stranu. Prste ce staviti u uši. Ezan ce uciti polahko, a ikamet brže. Ezan se uci na pocetku namaskog vremena. Prije sabahskog ezana lijepo bi bilo prouciti dodatni ezan. Propisani ezan za džumu je onaj pred hutbu, a ezan prije toga nije bio u praksi Muhammeda s.a.v.s. vec ga je uveo Osman r.a. u doba svoga hilafeta, radi upozorenja ljudi za džumu-namaz. Ko ude u džamiju nakon što je obavljen namaz, ako hoce može u sebi prouciti ezan i ikamet, ali je ezan džemata dovoljan i za one koji dodu poslije džemata.

ABDEST


     Uzvišeni Allah je rekao: 

“O vjernici, kad hocete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakta operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza clanaka.”(Al-Maide 6)


RUKNOVI ABDESTA


1. Nijjet, odluka da ce se uzimati abdest, ona se donosi u srcu, tako da nije uopce propisano izgovarati nijjet pri uzimanju abdesta. 

2. Pranje lica vrši se odakle je kosa nikla, pa do pod bradu uzduž i od uha do uha u širinu. 

3. Pranje ruku do iza laktova. 

4. Potiranjem glave nije obavezno obuhvatiti cijelu glavu (nego samo cetvrtinu), ali bi bilo bolje obuhvatiti cijelu glavu, jer nam jedan hadis to preporucuje. To ce se uciniti na taj nacin što ce se palcevi staviti u uši, a kažiprsti iznad cela, te ih povuci prema potiljku, a potom vratiti na pocetni položaj.

5.Pranje nogu do iza clanaka. 

6. Pridržavanje redosljeda pri pranju pojedinih dijelova tijela. Ovo posljednje se smatra ruknom kod nekih mezheba, dok je po hanefijskom mezhebu sunnet.


SUNNETI ABDESTA


1. Ucenje Bismille na pocetku. 

2. Pranje zuba misvakom. Misvak je grubo drvce kojim se ciste zubi. Najbolji je onaj izraden od eraka koji se donosi iz Hidžaza jer on ucvršcuje nepce i odstranjuje zubne bolesti. Ako nema misvaka zubi ce se oprati cetkicom, ili bar prstom protrljati. Upotreba misvaka se preporucuje i pred obavljanje namaza, pred ucenje Kur’ana, nakon budenja iz sna i prilikom promjene zadaha iz usta. Upotreba misvaka u bilo koje doba dana ne utice na valjanost posta, jer je Muhammed s.a.v.s. u toku posta upotrebljavao misvak. Sunnet je oprati misvak nakon svake upotrebe. 

3. Pranje ruku do iza šaka tri puta na pocetku abdesta, kao i izapiranje usta i nosa po tri puta. 

4. Rastavljanje brade prstima radi boljeg pranja i ukrštenja prstiju pri pranju ruku.

 5. Pranje svakog dijela tijela tri puta, osim potiranja glave (jedanput). 

6. Pocinjanje s desnom stranom prilikom pranja ruku i nogu.

 7. Trljanje vodom prilikom pranja.

 8. Uzastopnost, tj. da se uzimanje abdesta ne prekida nekim drugim poslom. 

9. Potiranje ušiju nakon potiranja glave i to unutrašnjost ušiju kažiprstima, a vanjsku stranu palcevima. Potiranje ušiju se obavlja jedanput bez uzimanja nove vode (nema sigurna hadisa da bi se na njega oslonili u pogledu potiranja šije i vrata.), jer je Muhammed s.a.v.s. potirao glavu i uši jedanput. 

10. Kod pranja lica, ruku i nogu oprati više nego što je obavezno. 

11. Voditi racuna o umjerenosti u trošenju vode, tako da se ne pretjeruje pri upotrebi vode. 

12. Ucenje dove u toku ili poslije abdesta. Propisana dova glasi: “Subhanekellahume ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejk”. (Nije vjerodostojna osim jedna dova u toku abdesta od Ebu Musa el Ešarije: "Allahummagfir li zembi, vevessi' li fi dari, ve barik li fi rizki", dok poslije abdesta postoji više sahih dova kao: "Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu."Bilježi Muslim.) Izostavljanjem nekog od abdeskih sunneta umanjuje se nagrada za abdest.


ŠTA KVARI ABDEST?


Abdest kvari: 

1. Sve što izade na prirodne otvore (prednji i zadnji): mokraca, izmet, vjetar, zatim sperma, vedijja i mezija. Ako se posumnja u puštanje vjetra to ne utice na valjanost abdesta, osim u slucaju da se cuje ili osjeti smrad. (Pod ovim ne treba shvatiti da se misli bukvalno na glas ili smrad nego se misli da se osoba uvjeri da je izašao vjetar.) 

2. Duboki san pri kojem se izgubi svijest, osim u slucaju da se zaspi u takvom položaju, pri kojem uopce nije moguce ispustiti vjetar.

 3. Gubljenje svijesti, bez obzira da li se radi o ludilu, padanju u nesvijest, pijanstvu ili gubljenju svijesti zbog upotrebe kakvih lijekova. 

4. Dodirivanjem spolnog organa bez ikakva zastora kvari se abdest dok doticanje žene ne kvari abdest kod velikog broja fikhskih ucenjaka (Džumhur). Hazreti Aiša r.a. je izjavila da je Muhammed s.a.v.s. poljubio jednu od svojih žena, a potom otišao na namaz ne uzimajuci abdest nakon toga, s tim što je on najbolje vladao svojom strašcu (zabilježio je Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže). O tome ima i drugih sahih hadisa. Medutim, ako bi se žensko tijelo dodirnulo sa strašcu onda bi to kvarilo abdest. Onaj ko uzme abdest, a kasnije posumnja da li ga je izgubio ili ne, smatrace se da ima abdest. 

5. Izlazak krvi, osim iz polnog organa žene pri hajzu i nifasu ne kvari abdest,  povracanje, jedenje devina mesa. (Navodi Muslim od Džabira Ibn Semure da je Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio abdest poslije jedenja mesa deve.)


KADA JE OBAVEZNO UZIMANJE ABDESTA?


     Uzimanje abdesta je obavezno radi obavljanja namaza, bez obzira da li se radi o farz namazu ili nafili, kao i radi tavafa - obilaženje oko Kabe. Neki ucenjaci smatraju da nije dozvoljeno dodirivanje mushafa bez abdesta, a kao dokaz za to uzimaju se rijeci Uzvišenog Allaha:

 “Dodirnuti ga smiju samo oni koji su cisti.”(El-Vakia 79)

kao i rijeci Muhammeda s.a.v.s.: 

“Kur’an smije dotaknuti samo onaj koji je cist.”(Hadis su zabilježili Malik u Muvetau, Ebu Davud u Merasilu i Darekutni.)


KADA JE MUSTEHAB UZETI ABDEST?


     Mustehab je uzeti abdest radi ucenja Kur’ana, ucenja ezana, pred spavanje i kada je covjek neokupan (džunup) pa hoce da jede, pije ili ponovo opci i prije kupanja, bez obzira da li se radi o obaveznom ili dobrovoljnom kupanju (gusulu).


NAPOMENE


1. U toku uzimanja abdesta dozvoljen je razgovor i u hadisima nema ništa što bi to zabranjivalo. 

2. Nema nikakve osnove u hadisu za ucenje posebnih dova prilikom pranja svakog dijela tijela. 

3. Ako neko posumnja koliko je puta nešto oprao pri uzimanju abdesta, uzece manji broj. 

4. Ako se na dijelovima tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta nade nešto što sprjecava dodir s vodom npr. lak na noktima, abdest nece biti ispravan. 

5. Što se tice same boje (kao što je kna) ona ne utice na valjanost abdesta. 

6. Dozvoljeno je zatražiti pomoc od drugog pri uzmanju abdesta. 

7. Dozvoljeno je nakon uzimanja abdesta obrisati se cistim peškirom, maramicom i slicno. 

8. Dozvoljeno je grijanje vode za abdest.


MESH PO MESTVAMA


     Umjesto pranja nogu kod uzimanja abdesta dozvoljeno je uzeti mesh po mestvama temeljeci to na sahih sunnetu ili mesh po carapama. Za valjanost mesha šart je da se obuku mestve kad osoba ima abdest. Za valjanost mesha potrebno je ispuniti slijedece uvjete (ovo su uvjeti koje su postavili ucenjaci bez argumenta iz sunneta.): 

1. Da pokrivaju svu nogu do iza clanka, 

2. Da ne propuštaju vodu,

 3. Da same stoje na nogama bez posebnih pricvršcenja, 

4. Da je moguce u njima hodati... Mesh se uzima s gornje strane mestvi. Nije odredeno koliko treba potrati mestvu, pa je obavezno potrati onoliko koliko se može smatrati da je dovoljno za mesh. Vrijeme važenja mesha je dan i noc za onoga ko je kod kuce (mukim) i tri dana i tri noci za onog koje na putu (musafir). Mesh ce prestati važiti ako istekne vrijeme važenja, ako se odžunupi, ili ako se skine mestva. U tim slucajevima noge se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta.


VJERSKO KUPANJE - GUSUL


     Kupanje (gusul) je obavezno u pet slucajeva: 

1. Nakon izlaska sperme uz osjecaj strasti, u snu ili na javi, kod muškarca ili kod žene. Ako sperma izade bez nadražaja (strasti) zbog bolesti npr. onda nije obavezno kupanje. Ako se nešto sanja ali se na odjeci ne nade ništa, nije se dužno kupati. Kada se probudi iz sna i osjeti vlažnost na odjeci, a ne sjeca se sna, ako ustanovi da se radi o spermi obavezan je da se okupa.

 2. Poslije spajanja polnih organa tj. stavljanja glavica u ženski polni organ makar i ne došlo do izlucivanja sperme, obavezni su se okupati i muško i žensko. 

3. Nakon prestanka hajza i nifasa kod zena. 

4. Nakon smrti. Svi se slažu da je obavezno okupati mrtvaca, osim šehida koji pogine na bojnom polju. 

5. Primanje Islama, kada nevjernik primi Islam obavezan je da se okupa, što se zakljucuje iz hadisa Ebi Sumame.


NACIN UZIMANJA GUSULA SHODNO POSLANIKOVOJ S.A.V.S. PRAKSI


     Nijjet i “bismillah”oprati ruke tri puta, zatim oprati stidna mjesta, zatim uzeti abdest kao što se uzima za namaz, s tim što se pranje nogu može odgoditi do završetka gusula, potom oprati glavu tri puta, uz rastavljanje kose. A onda vodom oprati cijelo tijelo, peruci prvo desnu stranu, obracajuci pažnju da se opere ispod pazuha, zatim unutrašnjost ušiju, pupak i nožni prsti kao što je praktikovao Muhammed s.a.v.s. Žena se kupa kao i muškarac, s tim što ona nije obavezna rasplitati pletenice pod uvijetom da voda dopre do korijena kose (da ne ostane nijedan dio glave nepokvašen). Napomena: Kod dijela fekiha rasplice pletenice, a posebno kod gusula zbog hajza.


KADA JE PREPORUCENO OKUPATI SE?


     U nekoliko slucajeva poželjno je da se musliman okupa i za takvo kupanje bice nagraden, ali nece biti kažnjen ako ga izostavi:

 1. Kupanje petkom i to u vremenu od pojave zore do džuma namaza, a najbolje bi bilo pred sam odlazak na džumu. 

2. Kupanje na ramazanski i kurbanski bajram, iako u tom pogledu nema vjerodostojnih hadisa, ali se prenose cvrste izjave ashaba. 

3. Kupanje nakon opremanja mrtvaca, u kom smislu se prenosi hadis hasen (pohvalan).

 4. Kupanje pred oblacenje ihrama za hadždž ili umru, što je mendub kod vecine ucenjaka. 

5. Svi ucenjaci preporucuju kupanje pred ulazak u Mekku, iako za izostavljanje toga kupanja ne predvidaju fidju, a vecina ih smatra da se umjesto kupanja može uzeti abdest.

 6. Mendub je okupati se pred polazak na Arefat.


SASTAVNI DIJELOVI GUSULA


1. Nijjet u srcu 

2. Oprati cijelo tijelo.


TEJEMUM


     Umjesto abdesta ili gusula moze se uzet tejemum zbog slijedecih razloga: 

1. Ako se ne nadje voda, ili se nadje kolicina koja je nedovoljna za ciscenje. 

2. Kada je covjek bolestan ili ranjen, pa se boji da ce mu se upotrebom vode pogorsati bolest ili otezati proces izljecenja, pod uvjetom da bude siguran u to na osnovu vlastitog iskustva ili izjave pouzdanog lijecnika muslimana. 

3. Ako voda bude toliko hladna, i tesko je ugrijati, pa se boji da ce mu nauditi ako je upotrijebi. 

4. Kada je voda u blizini, ali se covjek plasi za sebe, svoju cast ili svoj imetak, ili izostajanje saputnika ako ode po vodu. 

5. Isto tako u slucaju kada mu je potrebna voda za pice, ili pice nekom drugom, makar i psu. Tejemum se uzima zemljom i svim što je od zemlje, poput pijeska ili kamenja.


NACIN UZIMANJA TEJEMUMA


     Prvo se odluci da ce se uzeti tejemum (nijjet), potom se prouci Bismillahi, a onda se rukama dotakne cista zemlja te se potre lice, a zatim sake do zgloba iza saka. Sunnet je da se prilikom uzimanja tejemuma s ruku otrese i opuse prasina i da se ne trlja lice rukama. Dovoljno je da se jednom dotakne zemlja i za lice i za ruke, shodno hadisu u kom je Alejhiselam rekao Ammaru:

 “Dovoljno ti je ovo”, a potom rukama dotaknuo zemlju, opuhao s njih prasinu, a zatim potrao po licu i sakama. Biljezi Buhari, Kitabu tejemum 1/87.   

      Dozvoljeno je obavljati sa tejemumom ono sto je dozvoljeno sa gusulom i abdestom. Tejemum moze zamijeniti gusul i abdest. Ulema postavlja uvijet za uzimanje tejemuma na stupanje namazskog vremena. Napomena: Ebu Hanifa se razilazi i ne postavlja uslov nastupa namaskog vremena i dokazi su na njegovoj strani. Jednim tejemumom moze se klanjati vise farzova.


STA KVARI TEJEMUM?


1. Sve sto kvari abdest.

 2. Dolazak vode za onog ko je nije imao. 

3. Prestanak razloga za nemogucnost upotrebe vode. Kada se neki namaz obavi tejemumom, a potom dode voda nakon sto je namaz obavljen, nije obavezno ponavljati namaz, pa makar jos bilo vremena za njegovo ponovno obavljanje. Ako voda dode prije nego sto se zavrsi namaz, tejemum ce se pokvariti pa je potrebno ponovo uzeti abdest i klanjati. (Po ovom pitanju postoje oprecna misljenja).


MESH PO ZAVOJU I RANI


     Obavezno je uzeti mesh po zavoju ili gipsu, nakon tejemuma umjesto pranja vodom. 

a) mesh po zavoju se uzima preko cjelokupnog zavoja, a mesh po obuci samo po gornjoj strani obuce, 

b) za mesh po zavoju nije uvijet da zavoj bude stavljen dok je covjek pod abdestom,

 c) zavoj se mora skidati kad se covjek odzunupi, 

d) mesh po zavoju nema odredenog roka,

 e) mesh po zavoju je vadzib, mesh po meshvama dozvoljen.SAHIBI UZUR


     Ko bude imao neki uzur, kao sto je: nemogucnost drzanja mokrace, nekontrolisan izlazak vjetra ili istihazu, da bi bio cist namaz mora ispuniti slijedece uvjete: 

1. Oprati mokracu ili krv nakon nastupanja namaskog vremena. 

2. Zastiti se krpom koja ce sprijeciti odlijevanje krvi, ili zamotati polni organ necim sto ce sprijeciti izlazak mokrace. 

3. Kad nastupi namasko vrijeme uzeti abdest za doticni namaz, a potom ne obracati paznju hoce li nesto isteci ili se ispustiti.

 4. Ako se desi da bude izmedu dva pojavljivanja mokrace ili krvi toliko vremena da se moze ocistiti, uzeti abdest i obaviti namaz, onda je sahibi uzur duzan u tom vremenu ocistiti se i klanjati.


NAMAZ ONOG KO NE MOZE NACI NI VODE NI ZEMLJE


     Onaj ko ne mogne naci vode za abdest niti zemlje za tejemum, obavice namaz bez abdesta i tejemuma. Takav namaz nije duzan ponavljati.

SEHVI SEDZDA


     Sehvi sedzda je propisana u slijedecim slucajevima: 

1. Kad se preda selam, prije nego sto se namaz zavrsi, ako se to desi u zaboravu, a potom se sjeti.

 2. Ako se iz zaborava doda nesto namazu.

 3. Ako se zaboravi prvi tesehud, ili ako se zaboravi sjesti, pa se sjeti prije nego sto se ustane u tom slucaju, vratice se na sjedenje, a ako se potpuno ustane nece se vracati (ako bi se vratilo pokvario bi se namaz), nego ce se uciniti sehvi sedzda.

 4. Kada se posumnja koliko se klanjalo odbacice se ono u sto se nije sigurno i nastaviti od onog u sto se sigurno (manji dio), a potom uciniti sehvi sedzdu. 

5. Ako se dvoumljenje pojavi u toku namaza, sehvi sedzda ce se uciniti prije predaje selama, a ako se sumnja pojavi nakon zavrsetka namaza sehvi sedzda ce se uciniti naknadno (treba spomenuti da su se islamski ucenjaci razisli u vezi s pitanjem vremena kada se cini sehvi sedzda). Ako imam ucini sehvi sedzdu, s njim ce sehvi sedzdu uciniti i oni koji klanjaju za njim. (Pravilo je da onaj ko klanja za imamom, ako nesto pogrijesi, nece ciniti sehvi sedzdu, jer imam podnosi njegovu gresku, ali ako imam pogrijesi onda ce i onaj ko klanja za njim uciniti sedzdu zajedno s njim.)


SEDZDEI TILAVET


     Ko prouci ili cuje ajet u kom se nalazi sedzda, mustehab je prouciti tekbir i uciniti sedzdu, a potom ponovo donijeti tekbir (kod Safija je samo jedan tekbir za sedzdei tilavet) i vratiti se sa sedzde. (Samo Ebu Hanife smatra da je sedzdei tilavet vadzib, a za dokaz uzima Kur'anski ajet: 

"Sedzdu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome priblizis." (El-Alek 19.) 

     Ako se nalazi u namazu, ucinit ce sedzdu neposredno poslije proucenog ajeta, bez obzira da li je klanjao kao imam ili pojedinacno, a onaj koji klanja za imamom ucinice sedzdu zajedno sa imamom. Da bi se mogao uciniti sedzdei tilavet potrebno je okrenuti se prema Kibli i biti propisno obucen. Sto se tice abdesta kao uvjeta za sedzdei tilavet u vezi s tim pitanjem su se fikhski ucenjaci razisli. Prilikom pomenute sedzde treba izgovoriti: “Sedzede vedzhije lillezî halekahû ve sekka sem’ahû ve besarehû bi havlihî ve kuvvetihî fetebarekellâhu ahsenul hâlikin.” Za ovu sedzdu ne treba tesehud niti predaja selama. Sedzdei tilavet se nalazi na petnaest mjesta u Kur'anu. 

 Sedždei tilavet se cini samo kad se uci Kur’an, nije potrebno pri citanju prijevoda.
STA KVARI NAMAZ?


     NAMAZ KVARI: 

1. Ako se nesto namjerno pojede ili popije. 

2. Ako klanjac namjerno izgovori nesto sto nije iz namaza, osim upozorenja imamu. 

3. Pokreti koji nisu vezani za namaz, koji su uzastopni i ponovljeni, tako da ako covjek gleda klanjaca sa strane stice se utisak da on nije u namazu. Ucenjaci kazu da tri ili vise takvih pokreta kvare namaz. Medjutim, jedan ili dva koraka napravljena radi popune saffa ne kvare namaz.

4. Namjerno izostavljanje nekog uvjeta za namaz ili sastavnog dijela namaza takodje kvari namaz. 

5. Ako se nasmije u namazu, a ne kvari se namaz osmijehom.


STA JE DOZVOLJENO KLANJACU?


1. Smijesak bez glasa ne kvari namaz, 

2. Klanjacu je dozvoljen mali pokret, kao sto je namjestanje odjece i nakasljavanje, 

3. Poravnanje covjeka u saffu pomjeranjem nazad ili naprijed ne kvari namaz,

 4. Podsjecanje imama u ucenju ili ako pogrijesi, 

5. Sprjecavanje da neko prodje ispred klanjaca ne kvari namaz, 

6. Otprimanje selama isaretom ruke dopusteno je u namazu, 

7. Cesanje po tijelu (manje od tri puta) nece pokvariti namaz. Ako u toku namaza treba na nesto upozoriti, muskarac ce reci “Subhanallah”, a ako zena upozorava ona nece nista govoriti, nego ce dlanom udariti po gornjoj strani druge ruke, a ne dlanom o dlan.


NAKLANJAVANJE NAMAZA


     Onaj ko zaboravi namaz ili ga prespava obavezan je naklanjati ga i u tome se slazu svi ucenjaci. Medjutim, ko svjesno izostavi namaz, po misljenju vecine ucenjaka, duzan je naklanjati ga (i ako dio grijeha ostaje, jer namaz nije obavljen u njegovom vremenu). Neki pak ucenjaci smatraju da naklanjavanje uopce nije propisano i kazu da je onaj ko izostavi namaz duzan pokajati se, a potom klanjati sto vise nafila namaza, jer Uzviseni Allah nije dozvolio odgadjanje namaza cak ni bolesnoj niti iznemogloj osobi. Ipak uvijet teobe, koja je obavezna jeste nadoknadivanje onog sto je propusteno, sto podrazumijeva obavezu naklanjavanja propustenih namaza.


NAMASKI MEKRUHI


KLANJACU JE MEKRUH: 

1. Da izostavi neki od namaskih sunneta. 

2. Da se igra odjecom u toku namaza. 

3. Da dize pogled prema nebu i gleda u nesto sto ce ga zaokupiti od misli na namaz. 

4. Zatvaranje ociju. 

5. Pokazivanje rukama pri predaji selama. 

6. Klanjanje u prisustvu jela, ili pod pritiskom potrebe za obavljanjem nuzde, ili neceg drugog sto umanjuje koncentraciju. 

7. Klanjanje u pospanom stanju (kad san savladuje). 

8. Pridrzavanje posebnog mjesta za klanjanje u dzamiji, osim u slucaju imama.

 9. Pokreti glavom ili ocima. 

10. Sjedenje na petama. 

11. Prostiranje ruku prilikom sedzde.


MJESTA NA KOJIMA JE ZABRANJENO KLANJATI


1. Mezarje, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. zabranio na mezarju, 

2. Crkva, 

3. Smetljiste, 

4. Klaonica, 

5. Srediste puta, 

6. Torovi deva, 

7. Hamam, 

8. Iznad Kabe. Klanjanje namaza u mezarju je haram i takav namaz je neispravan, jer je vjerodostojnim hadisima zabranjeno klanjanje u mezarju. Allahov Poslanik s.a.v.s. je izjavio: 

“Allah je prokleo jevreje i krscane zbog toga što su na grobovima svojih poslanika podigli mesdžide”. 

Namaz obavljen unutar Kabe ispravan je bez obzira da li se radilo o farzu ili o nafili.


STAVLJANJE PERDE


     Mustehab je da klanjac ispred sebe postavi perdu, koja bi sprjecavala prolaz ispred njega. Za perdu se moze iskoristiti sve sto moze uspravno pred klanjacem stajati pa cak i kraj njegove postelje. Izmedu njega i perde treba da bude onoliko koliko se moze uciniti sedzda. Zabranjeno je prolaziti izmedu klanjaca i njegove perde. Kad klanjac postavi perdu njemu je dozvoljeno da onemogucava prolazak ispred sebe.


DZEMAT

     Klanjanje u dzematu je potvrdeni sunnet, a neki imami smatraju da je to farzi kifaje. O vrijednosti klanjanja u dzematu govore mnogi hadisi. I zenama je takodje sunnet da klanjaju u dzematu, iako im je bolje da klanjaju u kuci, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:

 “Nemojte braniti vasim zenama da idu u dzamiju, iako su im njihove kuce bolje za njih”. 

Vrijednije je klanjati u dzamiji u kojoj se sakuplja veci broj ljudi, makar ona bila i udaljena, osim u slucaju da njen imam praktikuje novotarije, ili u slucaju kada ce se njegovim odsustvom bliza dzamija zatvoriti. Tada je bolje klanjati u dzamiji s manjim brojem klanjaca. Mustehab je da se u dzamiju ide dostojanstveno i mekruh je zuriti. Najprece je da imam bude onaj ko najvise uci Allahovu knjigu, zatim onaj ko najbolje poznaje sunnet (ako su isti u kiraetu), a ako su jednaki u pogledu poznavanja sunneta, onda onaj koji je stariji po godinama. Niko ne treba biti imam drugome u njegovoj porodici, niti tamo, gdje je on pretpostavljeni, osim ako mu ovaj odobri. Dozvoljeno je da bude imam: 

1. Onaj koji sjedi onom koji stoji, i obrnuto, 

2. Onaj ko klanja nafilu onom ko klanja farz, i obrnuto, 

3. Djecak koji je svjestan obaveze, kao i slijepac, 

4. Onaj ko je manje vrijedan vrijednijem od sebe. Nije ispravno da zena bude imam, izuzev zenama. Mekruh je da imam bude onaj ko grijesi, ili onaj ko praktikuje novotarije (bid’ate). Imamu se preporucuje da ne dulji previse sa džematlijama, a kad klanja sam, onda neka dulji koliko hoce. Propisano je da imam saceka onog ko ude u dzamiju, kako bi on postigao vrijednost dzemata. Poznato je da bi Poslanik oduzio s prvim rekatom zbog onih koji dolaze. Obavezno je slijediti imama, a zabranjeno ici prije njega. Cak je mekruh kretati istovremeno sa imamom osim, pocetnog tekbira i predaje selama. Ako prije imama ili istovremeno s njim muktedija izgovori pocetni tekbir ili selam namaz ce mu biti pokvaren. Slijedenje imama sastoji se u tome da muktedija ne pocne nesto ciniti sve dok imam ne pocne, ali mora poceti s nekim ruknom prije nego sto imam zavrsi taj rukn. Ako muktedija zakasni uciniti jedan rukn, tako da imam završi taj rukn, a muktedija na prethodnom ruknu, namaz mu nece biti pokvaren, ali ako zakasni dva rukna, namaz mu je pokvaren! Ako muktedija pretekne imama za jedan rukn, to mu je haram, ali mu to nece pokvariti namaz. Medjutim, ako bi pretekao imama za dva rukna to bi mu pokvarilo namaz! Ako za imamom klanja jedan covjek, mustehab je da on stane desno od imama, ali ako dode jos jedan stace s lijeve strane imama, a zatim ce se obojica povuci natrag ili ce imam proci naprijed. Ako dode zena ona ce sama stati iza muskarca, a nece stati s njima u saff. Dvojica i vise ljudi treba da stanu iza imama. Ljudi staju u saff ispred djecaka, a zene iza djecaka. Djecaci mogu upotpuniti saff muskaraca. Mustehab je da imam upozori na ravnanje i upotpunjavanje saffova. Mekruh je da covjek bude sam u saffu. Ako ne nade mogucnost da stane u saffu ispred sebe, stace u slijedeci saff, s tim što ce povuci nekog ispred sebe, kojem je sunnet da se vrati i bude s njim u saffu. Pozeljno je stajati u prednje saffove i na desnu stranu. Ko stigne imama donijece tekbir stojeci, a potom se prikljuciti imamu, bez obzira u kom se on stanju nalazio. Ako ga stigne na ruku', ili stigne stavit svoje ruke na koljena prije nego se imam vrati s rukua, stigao je na taj rekat. Onaj ko zakasni na prvi rekat radice isto ono što radi imam, te ce i sjediti s njim na posljednjem sjedenju, pa cak i dovu uciti i nece ustajati da naklanjava propustene rekate sve dok imam ne preda selam. Kada imam uci naglas, a ne ostavi vremena muktediji da prouci Fatihu sa muktedije, spada duznost ucenja Fatihe, zbog obaveze da suti i slusa kada se uci Kur’an, jer Uzviseni Allah je rekao: “A kad se uci Kur’an vi ga slušajte i šutite da bi ste bili pomilovani”. Dok u namazima u kojima imam uci u sebi na prvom i drugom rekatu, podnevskom i ikindijskom, muktedija ucu Fatihu i suru, a na trecem i cetvrtom rekatu bilo kojeg namaza uci samo Fatihu. Dozvoljeno je da se neko ko je poceo imamiti povuce i postane muktedija, u slucaju da se pojavi redovni imam. Dozvoljeno je napustiti imama ako zato postoji opravdan razlog. Mustehab je da se imam nakon predaje selama, pomjeri desno ili lijevo a potom se pomjeri sa mjesta na kojem je klanjao, jer Allahov Poslanik s.a.v.s. je imao obicaj da sjedi poslije selama samo toliko za koliko se može reci: “Allâhumme entesselâmu ve minkes-selâmu tebarekte ja zeldzelâli vel ikrâm”. Ako za imamom budu i zene, on ce sacekati da se one razidu. Mekruh je da imam bude na uzvisenijem mjestu, dok je muktediji dozvoljeno da stane na visem mjestu. Dozvoljeno je slijediti imama iza kakve pregrade, ako se znaju pokreti imama, bilo da se vidi ili da se cuje imam. Ako se imamu nesto dogodi, npr. gubljenje abdesta, dozvoljeno mu je proturanje nekog drugog pred dzemat da upotpuni namaz. Ako imam izostavi neki namaski sart ili rukn, dužan je obnoviti namaz, a muktedija nije ako nije znao za to, a pristupio je za njim kao sto se to desilo Omeru r.a., kad je klanjao kao imam, a zaboravio da je dzuma. Poslije kad se sjetio samo je on naklanjao. Prenosenje iza imama je mustehab ako ima potrebe za tim, ali ako muktedije cuju glas imama onda je to pokudjeno, to je nepotrebna novotarija.
 

na vrh      pocetna